Mielen harhaisuus on luonnollinen osa ihmisyyttä

Ihmisen mieli on altis harhoille, joiden tiedostaminen on keino tulla tietoisemmaksi omista harhoistaan.

Ihmisen mieli on altis erilaisille harhoille (engl. bias). Näitä niin kutsuttuja kognitiivisia harhoja on satoja, ja suurin osa niistä perustuu ihmisen alitajunnan harjoittamaan yksinkertaistamiseen.

Podcastissa käydään läpi kymmenen ihmisen mielen harhaa:

  1. Ankkurointi (anchoring)
  2. Saatavuuden harha (availability heuristic)
  3. Ryhmäajatteluefekti (bandwagon effect)
  4. Sokean pisteen harha (blind spot bias)
  5. Omaa valintaa tukeva harha (choice-supportive bias)
  6. Klusteroinnin illuusio (clustering illusion)
  7. Vahvistamisen harha (confirmation bias)
  8. Lopputuleman harha (outcome bias)
  9. Yli-itsevarmuus (overconfidence effect)
  10. Yhtenäisyyden harha (conjunction fallacy)

Havainollistavat tutkimuksiin perustuvat esimerkit auttavat ymmärtämään, miten ja miksi mieli altistuu näille harhoille.

Edellinen Seuraava
Jussi
Virtanen
Menu

Hei! Katsasta ilmainen verkkokurssini käyttöliittymäsuunnittelusta.

Tutustu →